TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH VĨNH LONG TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH VĨNH LONG TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TÂY GIANG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TÂY GIANG

ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN AN LÃO
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN AN LÃO

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG NAI TIẾP XÚC CỬ TRI CÔNG NHÂN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG NAI TIẾP XÚC CỬ TRI CÔNG NHÂN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH CÁC TỈNH QUẢNG NAM, THỪA THIÊN - HUẾ VÀ ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH CÁC TỈNH QUẢNG NAM, THỪA THIÊN - HUẾ VÀ ĐẮK LẮK TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA 14
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA 14

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẾN TRE TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN MỎ CÀY
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẾN TRE TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN MỎ CÀY

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN LONG HỒ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN LONG HỒ

ĐOÀN ĐBQH PHÚ THỌ TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH PHÚ THỌ TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔08/05/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI