TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIỀN GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIỀN GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ HÀM CẦN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ HÀM CẦN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TRÀ VINH TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ LƯU NGHIỆP ANH
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TRÀ VINH TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ LƯU NGHIỆP ANH

ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN PHÙ YÊN - BẮC YÊN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN PHÙ YÊN - BẮC YÊN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ THƯỜNG THỚI TIỀN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ THƯỜNG THỚI TIỀN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẠC LIÊU TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ AN TRẠCH
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BẠC LIÊU TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ AN TRẠCH

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN BÌNH XUYÊN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN BÌNH XUYÊN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH LONG TIẾP XÚC CỬ TRI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔17/10/2017

ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH LONG TIẾP XÚC CỬ TRI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO