LẤY PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ CẤM TUYỆT ĐỐI NỒNG ĐỘ CỒN

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 306

Ngày đăng: 11/06/2024

LẤY PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ CẤM TUYỆT ĐỐI NỒNG ĐỘ CỒN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?