Phiên họp thứ 23

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TRONG PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/05/2023

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào sáng 09/5/2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau.