ĐB NGUYỄN MINH LÂM TRAO ĐỔI VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (27/11/2013)

Chuyên mục: HỎI ĐÁP | Lượt xem : 2,847

Ngày đăng: 24/08/2013

ĐB NGUYỄN MINH LÂM TRAO ĐỔI VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (27/11/2013)

ĐB NGUYỄN MINH LÂM TRAO ĐỔI VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (27/11/2013)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?