MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐBQH NGUYỄN THANH THỦY ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ (25/11/2013)

Chuyên mục: HỎI ĐÁP | Lượt xem : 2,634

Ngày đăng: 24/08/2013

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐBQH NGUYỄN THANH THỦY ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ (25/11/2013)

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐBQH NGUYỄN THANH THỦY ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ (25/11/2013)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?