Phiên họp thứ 16

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔13/10/2022

Chiều 12/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV....

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRẦN VĂN SƠN BÁO CÁO TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔13/10/2022

Chiều 12/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV....

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI BÁO CÁO MỘT SỐ VẤN ĐỀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUAN TÂM
👤congpt 🕔13/10/2022

Chiều 12/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV....

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THANH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔13/10/2022

Chiều 12/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV....

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ VŨ HỒNG THANH PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔13/10/2022

Chiều 12/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV....

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔13/10/2022

Chiều 12/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV....

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI PHÁT BIỂU KẾT LUẬN PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔12/10/2022

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 16, 8h00 ngày 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI TRẦN SỸ THANH: ĐỀ XUẤT QUAN TÂM ĐẾN VIỆC MỖI XE Ô TÔ CẦN CÓ 1 MÃ ĐỊNH DANH RIÊNG
👤congpt 🕔12/10/2022

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 16, 8h00 ngày 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,...

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP HỒ CHÍ MINH VÕ VĂN HOAN: ĐÃ CHUẨN BỊ MỘT NGHỊ QUYẾT MỚI TRÌNH QUỐC HỘI
👤congpt 🕔12/10/2022

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 16, 8h00 ngày 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH: CẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐÃ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
👤congpt 🕔12/10/2022

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 16, 8h00 ngày 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI HOÀNG THANH TÙNG: ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ HƠN VỀ NHỮNG CHÍNH SÁCH CHẬM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
👤congpt 🕔12/10/2022

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 16, 8h00 ngày 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,...

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ VŨ HỒNG THANH: VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH CÒN CHẬM, CHƯA TẠO ĐƯỢC HIỆU QUẢ RÕ RÀNG
👤congpt 🕔12/10/2022

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 16, 8h00 ngày 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,...

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN PHÁT BIỂU KẾT LUẬN NỘI DUNG PHIÊN HỌP
👤congpt 🕔12/10/2022

Ngày 11/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 – 2030.

THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VÕ THÀNH HƯNG GIẢI TRÌNH VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤congpt 🕔12/10/2022

Ngày 11/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 – 2030.

THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẦN DUY ĐÔNG: PHẤN ĐẤU PHÂN BỔ HẾT SỐ VỐN CÒN LẠI
👤congpt 🕔12/10/2022

Ngày 11/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 – 2030.