QUỐC HỘI KHÓA XV

KHÔNG ĐỂ THIẾU VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIA NGHĨA - CHƠN THÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2024

BĂN KHOĂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2024

CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ TRƯỚC KHI ĐẤU THẦU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2024

QUY ĐỊNH RÕ ĐỂ ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG DỰ ÁN GIA NGHĨA- CHƠN THÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2024

ĐÃ LƯỜNG TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CAO TỐC GIA NGHĨA – CHƠN THÀNH VỚI DỰ ÁN BOT SONG HÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2024

TĂNG SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/06/2024

PHÊ CHUẨN VƯƠNG QUỐC ANH GIA NHẬP CPTPP: CƠ HỘI THỂ HIỆN THIỆN CHÍ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

NHẤT TRÍ CAO PHÊ CHUẨN VĂN KIỆN GIA NHẬP CPTPP CỦA VƯƠNG QUỐC ANH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

CẦN ĐƯA VÀO LUẬT HÀNH VI MUA BÁN THAI NHI TRONG BỤNG MẸ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

QUY ĐỊNH XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG: NHÂN VĂN, THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

TRÁNH DÀN TRẢI TRONG ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VỀ VĂN HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA TẬN DỤNG CƠ HỘI KHI VƯƠNG QUỐC ANH THAM GIA CPTPP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG THAY CHO HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024

MỞ THÊM CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NẠN NHÂN MUA BÁN NGƯỜI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2024