QUỐC HỘI KHÓA XV

VÌ SAO DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NHƯNG VẪN PHÁT HIỆN SAI PHẠM?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2024

HÀNG GIAN, HÀNG GIẢ MÀ QUY TRÁCH NHIỆM CHUNG CHO NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU RẤT KHÓ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2024

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

GIẢI PHÁP TRONG PHÒNG, CHỐNG TÌNH TRẠNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

CÓ HAY KHÔNG NHŨNG NHIỄU ĐỂ HƯỞNG ƯU ĐÃI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

BẢO TỒN HỆ SINH THÁI BIỂN GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

CHIẾM 18% TRỮ LƯỢNG TOÀN CẦU, ĐẤT HIẾM LÀ CƠ HỘI THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

MỞ RỘNG THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG CÁT BIỂN LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

BẤT CẬP TRONG ĐẤU GIÁ CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

NHỨC NHỐI TÌNH TRẠNG 'ĐẦU NGUỒN XẢ THẢI, CUỐI NGUỒN GÁNH CHỊU"
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

ĐÁNH GIÁ THÊM TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC DÙNG CÁT BIỂN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

GIẢI PHÁP HỒI SINH CÁC DÒNG SÔNG CHẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

LÀM RÕ CÔNG TÁC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ ĐẤT HIẾM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

THÊM ÁP LỰC TRONG ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024

TĂNG CƯỜNG DỰ BÁO ĐỂ PHÒNG, CHỐNG SẠT LỞ VÙNG ĐBSCL
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2024