TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

NGOẠI GIAO VACCINE - DẤU ẤN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/09/2021

NGOẠI GIAO VACCINE - DẤU ẤN CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

CẦN THAY ĐỔI CÁCH ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH ĐIỆN ẢNH
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

CẦN THAY ĐỔI CÁCH ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH ĐIỆN ẢNH

VAI TRÒ CƠ QUAN DÂN CỬ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

VAI TRÒ CƠ QUAN DÂN CỬ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ HẠN CHẾ DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ?
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ HẠN CHẾ DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ?

NHỮNG KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH PHIM ONLINE
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

NHỮNG KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH PHIM ONLINE

CẦN CHẤM DỨT BỆNH "NHỜN LUẬT" TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

CẦN CHẤM DỨT BỆNH "NHỜN LUẬT" TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH

CẦN CỤ THỂ HÓA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

CẦN CỤ THỂ HÓA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

DẤU ẤN MỘT NĂM THỰC THI HIỆP ĐỊNH EVFTA
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

DẤU ẤN MỘT NĂM THỰC THI HIỆP ĐỊNH EVFTA

GỠ VƯỚNG CHO LAO ĐỘNG TỰ DO ĐỂ TIẾP CẬN GÓI HỖ TRỢ 26.000 TỶ ĐỒNG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

GỠ VƯỚNG CHO LAO ĐỘNG TỰ DO ĐỂ TIẾP CẬN GÓI HỖ TRỢ 26.000 TỶ ĐỒNG

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM

CHỐNG LÃNG PHÍ ĐỂ THÊM NGUỒN LỰC CHỐNG DỊCH COVID VÀ ĐẢM BẢO MỤC TIÊU KÉP
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

CHỐNG LÃNG PHÍ ĐỂ THÊM NGUỒN LỰC CHỐNG DỊCH COVID VÀ ĐẢM BẢO MỤC TIÊU KÉP

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: HƯỚNG TỚI TẦM NHÌN DÀI HẠN
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: HƯỚNG TỚI TẦM NHÌN DÀI HẠN

LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI TRONG DỊCH BỆNH: CẦN PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI TRONG DỊCH BỆNH: CẦN PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM

ĐỂ GÓI AN SINH XÃ HỘI LÀ BỆ ĐỠ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG VỰC DẬY SAU ĐẠI DỊCH
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔14/09/2021

ĐỂ GÓI AN SINH XÃ HỘI LÀ BỆ ĐỠ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG VỰC DẬY SAU ĐẠI DỊCH