PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 2,186

Ngày đăng: 22/10/2015

PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?