TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII PHẠM TẤT THẮNG VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG CHUYÊN, LỚP CHỌN Ở BẬC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 1,510

Ngày đăng: 30/09/2015

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII PHẠM TẤT THẮNG VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG CHUYÊN, LỚP CHỌN Ở BẬC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII PHẠM TẤT THẮNG VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG CHUYÊN, LỚP CHỌN Ở BẬC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?