CHIA SẺ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 1,956

Ngày đăng: 11/09/2015

CHIA SẺ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

CHIA SẺ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?