QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 1,792

Ngày đăng: 21/09/2015

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?