TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII HOÀNG VIỆT PHƯƠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 2,432

Ngày đăng: 11/09/2015

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII HOÀNG VIỆT PHƯƠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII HOÀNG VIỆT PHƯƠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?