ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRỊNH NGỌC THẠCH CHIA SẺ VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 1,570

Ngày đăng: 11/09/2015

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRỊNH NGỌC THẠCH CHIA SẺ VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRỊNH NGỌC THẠCH CHIA SẺ VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?