KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 41 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 2,507

Ngày đăng: 21/09/2015

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 41 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 41 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?