Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐINH XUÂN THẢO VỀ DỰ THẢO NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI )

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 1,902

Ngày đăng: 11/09/2015

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐINH XUÂN THẢO VỀ DỰ THẢO NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI )

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐINH XUÂN THẢO VỀ DỰ THẢO NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI )

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?