NGÀY 09/05/2016: PHỎNG VẤN ÔNG ĐINH XUÂN THẢO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 2,233

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 09/05/2016: PHỎNG VẤN ÔNG ĐINH XUÂN THẢO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI

NGÀY 09/05/2016: PHỎNG VẤN ÔNG ĐINH XUÂN THẢO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?