NGÀY 11/05/2016: NINH THUẬN: ĐỒNG BÀO CHĂM HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 1,809

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 11/05/2016: NINH THUẬN: ĐỒNG BÀO CHĂM HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

NGÀY 11/05/2016: NINH THUẬN: ĐỒNG BÀO CHĂM HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?