PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HUYỆN TRƯỜNG SA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 2,381

Ngày đăng: 24/05/2016

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HUYỆN TRƯỜNG SA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HUYỆN TRƯỜNG SA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?