NGÀY 09/05/2016: VŨNG TÀU BẦU CỬ SỚM CHO CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ TRÊN BIỂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 1,863

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 09/05/2016: VŨNG TÀU BẦU CỬ SỚM CHO CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ TRÊN BIỂN

NGÀY 09/05/2016: VŨNG TÀU BẦU CỬ SỚM CHO CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ TRÊN BIỂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?