NGÀY 09/05/2016: QUẢNG NAM TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI.

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 1,835

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 09/05/2016: QUẢNG NAM TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI.

NGÀY 09/05/2016: QUẢNG NAM TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?