NGÀY 09/05/2016: TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI.

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 1,768

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 09/05/2016: TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI.

NGÀY 09/05/2016: TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN PHÚC THỌ, HÀ NỘI.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?