NGÀY 22/05/2016: KẾT NỐI TRỰC TIẾP CÁC ĐIỂM KIỂM PHIẾU TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 2,290

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: KẾT NỐI TRỰC TIẾP CÁC ĐIỂM KIỂM PHIẾU TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

NGÀY 22/05/2016: KẾT NỐI TRỰC TIẾP CÁC ĐIỂM KIỂM PHIẾU TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?