THÁI NGUYÊN: TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỚI ĐỒNG BÀO MÔNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 2,203

Ngày đăng: 24/05/2016

THÁI NGUYÊN: TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỚI ĐỒNG BÀO MÔNG

THÁI NGUYÊN: TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỚI ĐỒNG BÀO MÔNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?