NGÀY 22/05/2016: CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TẠI NƠI CƯ TRÚ.

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 2,550

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TẠI NƠI CƯ TRÚ.

NGÀY 22/05/2016: CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TẠI NƠI CƯ TRÚ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?