NGÀY 11/05/2016:HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 1,762

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 11/05/2016:HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG

NGÀY 11/05/2016:HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?