NGÀY 09/05/2016: VĨNH PHÚC - TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 1,984

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 09/05/2016: VĨNH PHÚC - TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14

NGÀY 09/05/2016: VĨNH PHÚC - TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?