CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: LÀM RẠNG NGỜI HÌNH ẢNH THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI "TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN, GIÀU LÒNG YÊU NƯỚC"

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 834

Ngày đăng: 25/02/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: LÀM RẠNG NGỜI HÌNH ẢNH THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI "TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN, GIÀU LÒNG YÊU NƯỚC"

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?