CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN NGHỊ SĨ HOA KỲ: THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHỊ VIỆN TƯƠNG XỨNG VỚI QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA HAI NƯỚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 705

Ngày đăng: 27/03/2024

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN NGHỊ SĨ HOA KỲ: THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHỊ VIỆN TƯƠNG XỨNG VỚI QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA HAI NƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?