KHAI MẠC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN NHÓM VẤN ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ NGOẠI GIAO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO | Lượt xem : 1,202

Ngày đăng: 18/03/2024

KHAI MẠC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN NHÓM VẤN ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ NGOẠI GIAO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?