HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

CHĂM LO ĐỜI SỐNG TỐT HƠN NỮA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2024

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN, THĂM GĐCS VÀ HỘ NGHÈO TỈNH HẬU GIANG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI THĂM, CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHĂM BÌNH THUẬN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI THĂM, CHÚC TẾT TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/01/2024

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN, DỰ CHƯƠNG TRÌNH “TẾT NHÂN ÁI” TẠI TỈNH HẬU GIANG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/01/2024

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP XÃ NGHI XUÂN, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/01/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH THĂM, TẶNG QUÀ TẾT CÁN BỘ, CHIẾN SỸ HUYỆN ĐẢO TRƯỜNG SA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/01/2024

PHÂN CẤP CHO HUYỆN, NẾU LÀM KHÔNG KHÉO SẼ MẤT CÁN BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2024

CẦN XÁC ĐỊNH RÕ GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO 3 CTMTQG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/01/2024

THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/01/2024

HỘI NGHỊ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ “VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BIÊN GIỚI LÃNH THỔ VỚI LÀO”
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/01/2024

CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2024

NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT KỶ NIỆM 80 NĂM QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2024

TẬP TRUNG CHO CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA QUỐC HỘI TRONG THÁNG 1 VÀ NĂM 2024
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/01/2024

10 VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA QUỐC HỘI NĂM 2023
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/01/2024