HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHÀO XÃ GIAO CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUNGARY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2024

ĐÀ NẴNG KIẾN NGHỊ TĂNG ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH CHO CÁC BAN HĐND
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2024

10 NĂM TỈNH LÀO CAI XẢY GẦN 2000 VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2024

LAN TỎA TINH THẦN “NGOẠI GIAO CÂY TRE”, TÂM HỒN NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2024

LÀM RÕ KHÁI NIỆM DAO CÓ TÍNH SÁT THƯƠNG CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/04/2024

100 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ NHA TRANG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/04/2024

UBTVQH CHO Ý KIẾN 05 DỰ THẢO LUẬT, 01 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2024

HOÀN THIỆN PHÁP LÝ, NGĂN NGỪA TIẾN CÔNG ĐƯỜNG KHÔNG TỪ SỚM, TỪ XA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2024

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2024

CỤ THỂ HÓA TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2024

ĐẠI BIỂU ĐỀ NGHỊ GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ CỒN THAY VÌ CẤM 100%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG GẶP TỔNG THƯ KÝ IPU BÊN LỀ IPU-148
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

CHƯA NÊN MỞ RỘNG ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2024

TPHCM ĐỀ XUẤT SẮP XẾP NHÂN SỰ, CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ CẤP XÃ THEO NGHỊ QUYẾT 98
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2024