HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN THÀNH PHỐ THANH HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/04/2024

CHẬM GỬI HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT VẪN LÀ “BÀI TOÁN KHÓ GIẢI”
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2024

THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH VỀ DI SẢN TƯ LIỆU TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2024

KIẾN NGHỊ LÀM BẾN XE KHÔNG BẮT BUỘC QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2024

CẦN XỬ PHẠT NGHIÊM MINH ĐỂ HẠN CHẾ VI PHẠM GIAO THÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/04/2024

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2024

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TRONG THỜI KỲ MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2024

ĐÁNH GIÁ LẠI TÍNH KHẢ THI CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHI ĐIỀU CHỈNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2024

ĐÀ NẴNG XIN THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2024

TIẾP TỤC THAM MƯU, PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2024

QUỐC HỘI VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NGHỊ VIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2024

ĐOÀN GIÁM SÁT AN TOÀN TRẬT TỰ GIAO THÔNG LÀM VIỆC VỚI HUYỆN HOẰNG HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2024

ĐOÀN GIÁM SÁT LÀM VIỆC VỀ AN TOÀN TRẬT TỰ GIAO THÔNG TẠI HUYỆN HOẰNG HOÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2024

ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC CÁC NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2024

THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUỐC HỘI, GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT NAM-HUNGARY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2024