HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA TẠO CƠ HỘI SINH LỢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2024

DỰ ÁN VÀNH ĐAI 3: THIẾU VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẤT NỀN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ GỠ KHÓ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀNH ĐAI 3- TP.HCM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

LUẬT BÁO CHÍ 2016 CẦN SỚM SỬA ĐỔI ĐỂ THEO KỊP THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

VÀNH ĐAI 3- TPHCM ĐÃ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HƠN 98%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ GỠ KHÓ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀNH ĐAI 3- TP.HCM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2024

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP CÔNG DÂN TẠI QUẢNG NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2024

ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP THÀNH PHỐ BẾN CÁT THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2024

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÔ THỊ KHI THÀNH LẬP CÁC THÀNH PHỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2024

SỚM HOÀN THÀNH CUỐN SÁCH LỊCH SỬ 80 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM TẬP 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/02/2024

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/02/2024

NÂNG TẦM CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH VỀ DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/02/2024

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UỶ BAN ĐỐI NGOẠI NĂM 2024
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/02/2024

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QH VÀ HĐND
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/02/2024

BAN BIÊN SOẠN CUỐN SÁCH BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VPQH - HỌP PHIÊN THỨ 1
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/02/2024