Kỳ họp thứ 6

ĐỀ XUẤT CHO PHÉP ĐÀ NẴNG ĐƯỢC ÁP DỤNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Duy Minh đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thống nhất cao với đề xuất của Chính phủ về sửa đổi,...

ĐỀ NGHỊ TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH CỦA TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về Dự án Luật thủ đô sửa đổi, sáng ngày 27/11, Đại biểu Nguyễn Tạo đánh giá cao trong năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết rất ưu việt và đột phá đó là quản lý tài sản công....

ĐỂ HÀ NỘI TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho rằng hiện nay đã có khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư vào thành phố Hà Nội. Đặc biệt, có khoảng 30 quốc gia là đối tác quan trọng thuộc Liên minh châu Âu, có tiềm lực rất lớn về tài chính, công nghệ....

ĐỂ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN TÀI ĐẠT HIỆU QUẢ CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng Thủ đô là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa cả nước, nên việc xây dựng đặc thù cho Hà Nội là cần thiết. Đại biểu bày tỏ thống nhất với các nội dung như Tờ trình....

ĐẨY MẠNH PHÂN QUYỀN CHO TP HÀ NỘI LÀ BƯỚC ĐỘT PHÁT QUAN TRỌNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Phát biểu tại phiên thảo luận về dự án Luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, quy định đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền thành phố trong quyết định một số nội dung thuộc tổ chức bộ máy, biên chế là một bước đột phá quan trọng,...

ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT TRONG DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về điều khoản chuyển tiếp trong dự thảo Luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng: để bảo đảm tính khả thi cao của dự thảo Luật Thủ đô khi có hiệu lực, Theo đại biểu, nên có quy định nếu có những nội dung mới,...

ĐẢM BẢO KHÔNG XUNG ĐỘT VỚI CÁC QUY ĐỊNH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Quốc hội Tráng A Dương, cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi dự thảo Luật Thủ đô … Với 9 nhóm chính sách, có thể thấy dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang đề xuất những chính sách đặc thù vượt trội, tạo cơ chế thuận lợi cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội....

CHÚ TRỌNG CHÍNH SÁCH ĐỂ TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN NHÂN TÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Góp ý vào quy định về thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trong bối cảnh tình hình hiện nay, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, nếu làm tốt sẽ giúp Thủ đô phát triển mạnh mẽ, đột phá để đạt được các mục tiêu đề ra.

CẮT ĐIỆN NƯỚC CÔNG TRÌNH VI PHẠM LÀ KHÔNG CHÍNH ĐÁNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Băn khoăn về quy định cắt điện nước với công trình vi phạm, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) cho biết, quy định cắt,...

CẦN QUY ĐỊNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI LÀ ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Dự thảo luật Thủ đô đã có 10 nội dung quản lý ngành, lĩnh vực có vượt so với quy định chung dành cho cả nước thuộc các lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển của Thủ đô, như đầu tư công nghệ, y tế, xây dựng, nhân sự… theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy,...

CÂN NHẮC ĐƯA QUY ĐỊNH VỀ CẮT ĐIỆN, NƯỚC VÀO TRONG LUẬT THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về áp dụng biện pháp ngăn chặn đảm bảo xử lý vi phạm hành chính, ngừng cung cấp điện, dịch vụ viễn thông, nước tại địa điểm vi phạm đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi các lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng, phòng cháy,...

CẦN NGHIÊN CỨU THÊM CÁC QUY ĐỊNH CÓ TÍNH ĐỘT PHÁ GẮN VỚI ĐẶC THÙ CỦA HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đánh giá cao dự thảo Luật có nhiều điểm mới so với luật hiện hành với 10 nội dung quản lý ngành, lĩnh vực có vượt so với quy định chung thuộc các lĩnh vực thiết yếu cho sự phát triển của Thủ đô như đầu tư công nghệ, y tế, nhân sự, xây dựng....

CẦN LÀM RÕ KHÁI NIỆM NHÂN TÀI TRONG LUẬT THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng đồng tình rất cao với việc ban hành sửa đổi Luật Thủ đô....

CẦN CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG HƠN VỀ THU HÚT NHÂN TÀI CHO THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đánh giá cao việc dự thảo luật đã cụ thể hóa yêu cầu tại Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị bằng việc thiết kế một khoản về thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thủ đô....

CẦN CÓ MỘT MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ PHÙ HỢP HƠN CHO HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), sáng 27/11, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng với việc sửa đổi luật lần này, nhiệm vụ và khối lượng công việc chính quyền thành phố phải thực hiện sẽ nhiều hơn, trách nhiệm giám sát phải cao hơn....