Kỳ họp thứ 6

MẠNH DẠN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, TĂNG TỰ CHỦ CHO HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG ĐƠN VỊ TRONG LIÊN KẾT VÙNG THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

QUY ĐỊNH NGÂN SÁCH TRONG LUẬT THỦ ĐÔ CẦN ĐẢM BẢO THỐNG NHẤT VỚI LUẬT HIỆN HÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Liên quan đến quy định về tài chính ngân sách được thể hiện tại Điều 35, đại biểu Dương Khắc Mai cơ bản tán thành với đề xuất sử dụng ngân sách các cấp của Thủ đô để chi cho những hoạt động đặc thù cao hơn hoặc ngoài quy định đã có của Trung ương ở các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục y tế,...

LỰA CHỌN MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ PHÙ HỢP VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

BĂN KHOĂN VIỆC DÙNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỂ CHI TRẢ CHO KHÁM CHỮA BỆNH Y HỌC GIA ĐÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

QUAN TÂM ĐẾN QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về dự án Luật thủ đô sửa đổi, Đại biểu Phạm Nam Tiến đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đề nghị Dự thảo luật cần quan tâm đến việc quy hoạch phát triển báo chí của thủ đô.

BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, TIÊU BIỂU CHO CẢ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Phát biểu tranh luận tại phiên họp, về vấn đề quy định Hà Nội là đô thị đặc biệt, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng ngay trong luật hiện hành quy định xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước.

XÂY DỰNG THỦ ĐÔ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGANG TẦM KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TOD SẼ LÀ LỐI RA PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Góp ý vào Điều 39 phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng TOD, đại biểu Tô Ái Vang cho rằng, việc phát triển đường sắt đô thị theo mô hình TOD là cơ hội để Hà Nội phát triển đô thị, góp phần giảm tắc đường,...

QUY HOẠCH THỦ ĐÔ PHẢI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

CÓ CƠ CHẾ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC KHI BỎ HĐND CẤP PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ THẬT SỰ LÀ TRÁI TIM CỦA CẢ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

PHÂN QUYỀN ĐỂ THỦ ĐÔ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023