Kỳ họp thứ 6

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở sửa đổi.

ĐỀ XUẤT TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HÀ NỘI LÊN 150 ĐẠI BIỂU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN NHÓM B, C CHO THƯỜNG TRỰC HĐND TP HÀ NỘI LÀ PHÙ HỢP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

PHÁT HUY TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA THỂ THAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Phát biểu về việc phát triển văn hóa, thể thao trong dự thảo luật, đại biểu Phạm Nam Tiến đề nghị thể chế hóa đầy đủ 12 lĩnh vực của ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Quyết định số 1755 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, xem xét đưa phát triển thể thao là ngành kinh tế.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Tán thành với mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Tạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đề nghị cần tăng thẩm quyền, cũng như sửa đổi Luật Mặt Trận tổ Quốc để phát huy hơn nữa vai trò phản biện, giám sát hoạt động của chính quyền.

GIAO CHO HÀ NỘI ĐƯỢC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀ PHÙ HỢP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

QUY ĐỊNH RÕ HƠN VỀ LIÊN KẾT VÙNG TRONG LUẬT THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

CÂN NHẮC VỀ QUY ĐỊNH CƠ CẤU THƯỜNG TRỰC HĐND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

PHÂN CẤP CHO HĐND TP HÀ NỘI ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng, việc quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa như hiện nay đang gây rất nhiều khó khăn cho các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội....

CHÍNH PHỦ ĐÃ QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

CÓ CHÍNH SÁCH ĐỂ DI DỜI TRỤ SỞ CƠ QUAN RA KHỎI NỘI ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

ĐỀ XUẤT PHÂN CẤP MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỂ CẤP QUẬN, HUYỆN THỰC HIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

CÓ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ PHÂN CẤP THƯỜNG TRỰC HĐND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

THỐNG NHẤT TĂNG TỶ LỆ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023