Kỳ họp thứ 6

TÁN THÀNH VỚI CƠ CẤU CỦA THƯỜNG TRỰC HĐNND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

ĐỀ NGHỊ TĂNG TỶ LỆ ĐẠI BIỂU HĐND TP HÀ NỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LÊN 40%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

LÀM RÕ ĐỊA BÀN ÁP DỤNG CƠ CHẾ THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Góp ý vào dự án Luật thủ đô sửa đổi tại phiên thảo luận diễn ra sáng ngày 27/11, đại biểu Nguyễn Duy Minh đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ địa bàn áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

ĐỀ NGHỊ CÓ QUỸ HỖ TRỢ NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH MÔ HÌNH THÀNH PHỐ TRONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

LÀM RÕ CƠ CẤU, THÀNH PHẦN KHI TĂNG TỶ LỆ ĐẠI BIỂU HĐND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

KIÊN QUYẾT DI DỜI CÁC CƠ SỞ Ô NHIỄM RA KHỎI KHU VỰC NỘI ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về dự án Luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Nguyễn Quốc Luận nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Thủ đô để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, quản lý, thực hiện quy hoạch quản lý, sử dụng đất, cơ chế tài chính, chính sách liên vùng, quản lý dân cư, bảo đảm quốc phòng,...

KHÔNG NÊN QUY ĐỊNH CỤ THỂ LĨNH VỰC TRONG LIÊN KẾT VÙNG THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Tán thành với các nhóm chính sách được đề xuất sửa đổi trong dự án Luật thủ đô, Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đánh giá cao dự thảo Luật có nhiều điểm mới so với luật hiện hành....

KHÔNG NÊN GIỚI HẠN CƠ CHẾ THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Góp ý về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Duy Minh - Đoàn ĐBQH Tp.Đà Nẵng tán thành sửa đổi Luật Thủ đô để thể chế hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhin đến năm 2045....

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Thảo luận về Dự án Luật thủ đô sửa đổi, ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa đổi toàn diện luật này. Tuy nhiên cũng đề nghị Chính phủ xem xét một số vấn đề liên quan đến chính quyền đô thị, cơ chế chính sách về thu hút nhân tài.

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT CĂN CƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 15, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật căn cước

HƯỚNG ĐẾN CÁC TIÊU CHÍ "THỦ ĐÔ VĂN HIẾN, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI"
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ thủ đô, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng: quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch phát triển thủ đô, phải hướng đến các tiêu chí "Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

GỠ NÚT THẮT VỀ ĐẦU TƯ PPP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Tán thành với việc sửa đổi Luật Thủ đô để xây dựng Thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và là đại diện, hình mẫu cho sự phát triển của đất nước....

ĐỀ XUẤT TĂNG THẨM QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận thống nhất với đề xuất tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố từ 95 lên 125 đại biểu....

ĐỀ XUẤT TĂNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận đồng tình, nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Thủ đô trên cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thủ đô nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng có liên quan, đặc biệt là Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng,...