Kỳ họp thứ 6

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ, TRONG ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

NGHIÊN CỨU, TIẾP THU MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI ĐÀ NẴNG VÀ TP HỒ CHÍ MINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho rằng Thủ đô Hà Nội là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và là một địa điểm đặc thù của vùng phía Bắc, đại biểu Phạm Văn Hòa,...

TĂNG TÍNH KHẢ THI, HIỆU LỰC CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

ĐỂ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VEN SÔNG HỒNG, SÔNG ĐUỐNG TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐỘT PHÁ CỦA HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

ĐỀ NGHỊ TĂNG ĐẠI BIỂU HĐND HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

LAN TỎA TINH THẦN ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về Dự án Luật thủ đô sửa đổi, Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đánh giá cao dự thảo Luật có nhiều điểm mới so với luật hiện hành....

TÁN THÀNH VỚI VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

BĂN KHOĂN VỀ TRAO QUYỀN CÓ THƯỜNG TRỰC HĐND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

LÀM RÕ PHẠM VI ÁP DỤNG CƠ CHẾ THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Về phạm vi áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong dự án Luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Nguyễn Duy Minh đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng khoản 2 Điều 41 dự thảo luật chưa làm rõ việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát....

TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND TP HÀ NỘI NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CHÍNH QUYỀN CẤP DƯỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

CẦN BỐ TRÍ ĐỦ NHÂN LỰC ĐỂ THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH VỚI ĐỀ XUẤT TĂNG BIÊN CHẾ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CỦA TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG TẠI HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TRANH LUẬN VỀ CƠ CẤU THƯỜNG TRỰC HĐND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023