HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

BÌNH ỔN VÀNG, CÂN ĐỐI LÃI SUẤT – TỶ GIÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

LO NGẠI BỐ TRÍ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỚI DỰ ÁN GIA NGHĨA- CHƠN THÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

CỬ TRI VUI MỪNG KHI BẾN CÁT LÊN THÀNH PHỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

GIẢI TỎA ÁP LỰC THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ TỶ GIÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

BỆNH VIỆN SÁNG ĐÈN 24/24 CÒN TRƯỜNG HỌC CHỈ SÁNG ĐÈN 8/24
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

BĂN KHOĂN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

TPHCM BỐI RỐI TRONG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2024

HƠN 5000 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÒN HIỆU LỰC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/04/2024

TOẠ ĐÀM LẬP PHÁP LẦN THỨ 5 GIỮA HAI QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ HUNGARY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/04/2024

THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2024

TAI NẠN TRÊN CAO TỐC DO CHƯA HOÀN THIỆN CÁC QUY CHUẨN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2024

ỦY BAN KINH TẾ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN KTTC NHÂN ĐẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/04/2024

LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TĂNG ĐỘT BIẾN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/04/2024

LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN VIỆC CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/04/2024