Kỳ họp thứ 6

CẮT ĐIỆN NƯỚC LÀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, KHÔNG PHẢI LÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND TP HÀ NỘI LÀ PHÙ HỢP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH VỚI VIỆC SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC HĐND CẤP PHƯỜNG LÀ PHÙ HỢP VỚI HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN CHO TP HÀ NỘI LÀ CẦN THIẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

RÕ CƠ CHẾ PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG VÙNG THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

ĐỂ VÙNG THỦ ĐÔ TRỞ THÀNH KHU VỰC PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH VỚI VIỆC PHÂN QUYỀN CHO HDND, UBND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận thống nhất với việc đẩy mạnh phân quyền cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư....

CHƯA CÓ CHÍNH SÁCH ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO GIÁO DỤC THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH VỚI ĐỀ XUẤT VỀ DƯ NỢ VAY CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Góp ý vào dự án Luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tán thành với việc sửa đổi toàn diện Luật thủ đô. Theo đại biểu các chính sách trong luật cần tạo được cơ chế đặc biệt để thủ đô phát triển trong thời gian tới....

CẦN LÀM RÕ NHỮNG NÉT RIÊNG CÓ CỦA VĂN HÓA THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TÁN THÀNH VỚI ĐỀ XUẤT TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND TP HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về dự án Luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tán thành với một số đề xuất trong trong dự thảo luật....

SỬA ĐỔI LUẬT THỦ ĐÔ LÀ CẦN THIẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Tán thành cao nội dung của dự thảo Luật Thủ đô được trình tại kỳ họp lần này, đại biểu Nguyễn Tạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng Luật Thủ đô năm 2012 đã trở thành một văn bản pháp lý vô cùng quan trọng, quy định về vị trí, vai trò, trách nhiệm, về chính sách xây dựng,...

CÓ CHÍNH SÁCH VƯỢT TRỘI HƠN NỮA ĐỂ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

ĐỂ HÀ NỘI TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023