SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH TRẦN TIẾN DŨNG ĐOÀN HÀ TĨNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 54,329

Ngày đăng: 15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH TRẦN TIẾN DŨNG ĐOÀN HÀ TĨNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH TRẦN TIẾN DŨNG ĐOÀN HÀ TĨNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?