Kỳ họp thứ 6

XEM XÉT THÀNH PHẦN TRONG CƠ CẤU ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa: Thủ đô Hà Nội là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và là một địa điểm đặc thù của vùng phía Bắc, do vậy cần có những chính sách đặc thù đặc biệt để thủ đô phát triển....

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC ( SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Chiều nay, với 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 94,74%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG LÀM RÕ NỘI DUNG VỀ LƯU TRỮ LỊCH SỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

XEM XÉT BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ BHYT TRONG LUẬT THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Về quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện 100% đối với người thuộc hộ nghèo, tối thiểu 60% đối với người thuộc hộ cận nghèo, tối thiểu 20% đối với các đối tượng khác; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, phụ nữ thuộc hộ nghèo"....

CÂN CÓ CƠ CHẾ CHUYÊN BIỆT ĐẶC THÙ CỦA THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Thảo luận về Luật thủ đô (sửa đổi), nhiều ý kiến ĐBQH cho rằng Hà Nội là Thủ đô của cả nước, vì vậy cần phải phát triển mang tính chất đại diện cho hình ảnh cả nước. Chính vì vậy các cơ chế chính sách cho Thủ đô cần chuyên biệt, đặc thù. Ghi nhận của Phóng viên THQH.

TÁN THÀNH VỚI VIỆC TĂNG SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Trước đó, trong sáng nay, thảo luận về Dự án Luật thủ đô sửa đổi, ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa đổi toàn diện Luật thủ đô....

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ TRONG LUẬT LƯU TRỮ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Thảo luận tại tổ về Dự án Luật lưu trữ sửa đổi, các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Lưu trữ năm 2011....

XÂY DỰNG LUẬT THỦ ĐÔ PHẢI ĐẶT RA NHỮNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CAO HƠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), sáng 27/11, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh việc xây dựng Luật Thủ đô phải đặt ra những yêu cầu phát triển cao hơn, phải có cơ chế khai thác các tiềm năng lợi thế nội tại.

TRAO THẨM QUYỀN VƯỢT TRỘI CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÀ PHÙ HỢP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng Nghị quyết 15 của Trung ương đã phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một số lĩnh vực nhằm tạo sự chủ động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,...

TRAO QUYỀN CHỦ ĐỘNG, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Liên quan đến quy định về thu hút nguồn lực đầu tư phát triển thủ đô, đại biểu Dương Khắc Mai tán thành với việc dự thảo Luật thủ đô sửa đổi quy định theo hướng phân quyền mạnh trong lĩnh vực đầu tư; đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, tăng cường các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư,...

THỂ CHẾ HÓA ĐẦY ĐỦ CÁC LĨNH VỰC CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Đại biểu Phạm Nam Tiến bày tỏ sự đồng tình rất cao với việc sửa đổi Luật Thủ đô để xây dựng Thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và là đại diện, hình mẫu cho sự phát triển của đất nước....

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Cho ý kiến về quy định nguồn lực cho phát triển thủ đô, đại biểu Hoàng Văn Cường tán thành với những chính sách mà dự thảo đề ra. Đại biểu cho rằng không nên dành tiền để xây dựng những con đường đắt nhất hành tinh mà nên dành ngân sách đó để đầu tư cho những dự án TOD trong khu vực nội đô.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG LUẬT THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

TĂNG THẨM QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HĐND TP HÀ NỘI LÀ HỢP LÝ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2023

Về quy định về thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tại khoản 4 Điều 9 của dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng các nội dung đã quy định khá cụ thể về nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, điều này sẽ phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tế.