CÂN NHẮC ĐIỀU CẤM TRONG DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 3,494

Ngày đăng: 16/11/2023

CÂN NHẮC ĐIỀU CẤM TRONG DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI

Thảo luận về dự án Luật nhà ở sửa đổi, các ý kiến thành viên ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Dự thảo đã được tiếp thu chỉnh lý, tuy nhiên cũng đề nghị cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến các điều cấm, chế độ chính sách về nhà ở công vụ cho cán bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?