CHƯA THỐNG NHẤT VỀ QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 3,582

Ngày đăng: 16/11/2023

CHƯA THỐNG NHẤT VỀ QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Tại phiên họp thường vụ Quốc hội chiều nay, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đa số các ý kiến khác nhau đã được thông nhất. Chỉ còn 1 nội dung được Thường trực Uỷ ban Kinh tế đề xuất giữ 2 phương án xin ý kiến đại biểu quốc hội. Đó là quy định về thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?