ĐẤT SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP: MỞ PHẢI CÓ KIỂM SOÁT

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 322

Ngày đăng: 16/11/2023

ĐẤT SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP: MỞ PHẢI CÓ KIỂM SOÁT

Lý do chính của việc chưa đủ cơ sở để thông qua Dự án Luật đất đai (sửa đổi) là còn quá nhiều nội dung còn trình 2 phương án. Do đó, trong buổi làm việc sáng nay, Thường vụ tập trung cho ý kiến vào các nội dung này nhằm tạo sự đồng thuận về một phương án có tính thuyết phục cao nhất. Đáng chú ý có nội dung về các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm hay các doanh nghiệp công an, quân đội có được cầm cố, thế chấp tài sản gắn liền với đất hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?