DỰ LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 252

Ngày đăng: 16/11/2023

DỰ LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dự thảo Luật có chất lượng tốt, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ cho ý kiến thêm về quy định chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?