THỐNG NHẤT CAO VIỆC ĐỔI TÊN THÀNH LUẬT CĂN CƯỚC

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 206

Ngày đăng: 15/11/2023

THỐNG NHẤT CAO VIỆC ĐỔI TÊN THÀNH LUẬT CĂN CƯỚC

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Căn cước. Đa số ý kiến cho rằng việc đổi tên Luật Căn cước và thẻ căn cước là phù hợp và thống nhất với các nội dung đã được tiếp thu chỉnh lý trong dự án Luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?